ติดต่อเรา

บริษัท ฮาชชิเคลียร์ จำกัด

488 ซอยเฉลิมสุข ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทรศัพท์ +66(0)2-513-2862, +66(0)2-939-0431-2
โทรสาร +66(0)2-513-5674

e-mail hashi@tcpharmachem.com

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 17.30 น.
แผนที่

Google maps