ข้อแตกต่างของการล้างจมูกและใช้น้ำเกลือแบบพ่นจมูก

       บทความวิชาการเรื่อง "การล้างจมูก กับการใช้น้ำเกลือพ่นจมูกมีข้อแตกต่างอย่างไร" และ "อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น จากการล้างจมูก" โดย รศ. นพ. ปารยะ อา        ศนะเสน สาขาวิชาโรคจมูกและโรคภูมิแพ้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Q : การล้างจมูกกับการใช้น้ำเกลือพ่นจมูกมีข้อแตกต่างอย่างไร?
A : การล้างจมูกใช้ปริมาตรของน้ำเกลือที่ใช้ทำความสะอาดโพรงจมูกมากกว่า 


ขณะที่การใช้น้ำเกลือพ่นจมูกใช้ปริมาตรของน้ำเกลือที่ใช้ทำความสะอาดโพรงจมูกน้อยกว่า  ดังนั้นประโยชน์ที่ได้จากการล้างจมูกนั้นน่าจะมากกว่าการใช้น้ำเกลือพ่นจมูก เปรียบเสมือนการล้างจมูก คือการอาบน้ำ การใช้น้ำเกลือพ่นจมูก คือการเช็ดตัว การอาบน้ำย่อมทำให้ร่างกายสะอาดมากกว่าการเช็ดตัว แต่การใช้น้ำเกลือพ่นจมูกมีประโยชน์ในกรณีที่ผู้ที่จะล้างจมูก ไม่สะดวกในการเตรียมอุปกรณ์สำหรับล้างจมูก อาจใช้น้ำเกลือพ่นจมูกทำความสะอาดโพรงจมูกแทน

อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการล้างจมูก

Q : ทำไมเมื่อมีการล้างจมูกแล้วบางทีมีน้ำไหลลงคอ หรือมีอาการหูอื้อ, ปวดหู, มีเสียงดังในหู หรือเวียนศีรษะบ้านหมุนได้ และจะเป็นอันตรายหรือเปล่า?
A : เนื่องจากโพรงจมูกด้านหลังมีช่องทางติดต่อกับคอ และหูชั้นกลางโดยผ่านท่อยูสเตเชียน (eustachian tube) ซึ่งเป็นท่อที่เชื่อมต่อระหว่าง หูชั้นกลาง (middle ear) และโพรงหลังจมูก (nasopharynx)
 
ดังนั้นเมื่อล้างจมูกแล้วน้ำเกลือจึงอาจลงมาในคอได้ซึ่งไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด ผู้ล้างจมูกสามารถบ้วนน้ำเกลือที่ไหลลงมาในคอทิ้งได้ ท่อยูสเตเชียนทำหน้าที่ช่วยปรับความดันของหูชั้นกลางให้เท่ากับบรรยากาศภายนอก เมื่อใดที่ท่อนี้ทำงานผิดปกติไป จะทำให้เกิดอาการหูอื้อ (aural fullness or hearing loss), ปวดหู (otalgia), มีเสียงดังในหู (tinnitus) หรือเวียนศีรษะ บ้านหมุน (vertigo)ได้
 

ตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่เราพบได้บ่อยที่ท่อนี้ทำงานผิดปกติ ได้แก่ เวลาขึ้นหรือลงลิฟท์เร็วๆ หรือเครื่องบินขึ้น หรือลงเร็วๆ หรือ เวลาดำน้ำ หรือ เวลาเป็นหวัด หรือ ไซนัสอักเสบ หรือภูมิแพ้กำเริบ จะมีอาการหูอื้อ, ปวดหู, มีเสียงดังในหู หรือเวียนศีรษะ บ้านหมุน ดังนั้นเวลาล้างจมูกน้ำอาจไปถูกรูเปิดของท่อยูสเตเชียนทางด้านหลัง ทำให้ผู้ล้างมีอาการหูอื้อหรือปวดหูได้ ซึ่งอาการดังกล่าวมักจะเป็นเพียงชั่วคราว และไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด ผู้ล้างควรจะสังเกตว่าดันน้ำเข้าไปในโพรงจมูกทิศทางใด แล้วเกิดอาการของหู ดังกล่าว ก็ควรหลีกเลี่ยงทิศทางนั้นๆ

4 สิ่งห้ามลูกสัมผัสเพื่อป้องกันโรคภูมิแพ้
สวัสดีครับฮาชชิมากลับมาพร้อมความรู้ดีๆเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และระบบทางเดินหายใจเหมือนเคย ครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่อง 4 สิ่งที่คุณแม่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกรักไปสัมผัส เพราะจะยิ่งทำให้เกิดอาการแพ้ขึ้นได้ มีอะไรบ้างไปดูกันครับ
การล้างจมูกและเทคนิคการล้างจมูก
>> บทความวิชาการ "การล้างจมูก และเทคนิคการล้างจมูก" โดย รศ.นพ. ปารยะ อาศนะเสน สาขาวิชาโรคจมูกและโรคภูมิแพ้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การล้างจมูกสำคัญอย่างไร น้องฮาชชิมีคำตอบ
การล้างจมูกสำคัญอย่างไร น้องฮาชชิมีคำตอบ