โรคภูมิแพ้ในเด็ก
โรคภูมิแพ้ คืออะไร

       โรคภูมิแพ้เป็นความผิดปกติที่เกิดจากร่างกายมีการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ ทำให้เกิดภูมิแพ้ขึ้น เช่น จาม น้ำมูกไหล คัดจมูก คันตา คันจมูก
       สารก่อภูมิแพ้มีได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคน ซึ่งคนไทยมักจะแพ้ต่อ ฝุ่น ไรฝุ่น ขนสัตว์ เกสร แมลงสาบ บางรายอาจแพ้ต่อสารเคมีอื่นๆ หรืออุณหภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจัยที่ทำให้เป็นภูมิแพ้ เป็นได้จากทั้งกรรมพันธุ์ และสิ่งแวดล้อมที่สัมผัส

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นภูมิแพ้?

       อาการภูมิแพ้มักชัดเจน โดยจะมีอาการหลังสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ เช่น เมื่อถูกฝุ่นจะจาม น้ำมูกไหล คันตา และมักไม่มีอาการไข้ปวดตัวเช่นการติดเชื้อหวัด แต่ถ้าอาการแสดงออกไม่ชัดเจนก็อาจต้องทำการตรวจทดสอบ เช่น ทดลองทาผิวหนัง (Skin Test) หรือเจาะเลือดเพื่อตรวจ

อันตรายจากโรคภูมิแพ้

       อาการภูมิแพ้ จาม น้ำมูกไหล แน่นจมูก นอกจากจะก่อความรำคาญให้แก่เด็ก รบกวนสมาธิในการเรียนแล้ว อาจรบกวนการนอนหลับจากการแน่นจมูก และทำให้เกิดอาการนอนกรนได้ ในกรณีภูมิแพ้ที่มีอาการมากขึ้นยังอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อบริเวณจมูก หรือไซนัส ซึ่งอาจลุกลามไปยังตาหรือสมองได้ ในบางรายก็อาจทำให้เกิด ริดสีดวงจมูก ได้ด้วย ดังนั้นผู้ปกครองควรดูและให้การรักษาแก่เด็กที่มีอาการภูมิแพ้ตั้งแต่เนิ่นๆ

       วิธีการรักษาภูมิแพ้ มีวิธีการหลัก 3 วิธี คือ

       - หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ เช่น พยายามเลี่ยงฝุ่น เลี่ยงเกสรดอกไม้

       - ดูแลสุขภาพ พักผ่อนเพียงพอ ออกกำลังสม่ำเสมอ จะช่วยให้อาการภูมิแพ้ลดลงได้

       - การใช้ยา จะใช้ในกรณีที่เลี่ยงสารก่อภูมิแพ้แล้วยังมีอาการหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้

       การใช้ยา ยาสำหรับรักษาภูมิแพ้ที่ใช้บ่อยที่สุด ได้แก่

  1. ยาต้านฮีสตามีน (Antihistamine) ผลข้างเคียงสำหรับยาบางชนิดในกลุ่มนี้อาจทำให้ง่วงนอนได้
  2. ยาแก้แน่นจมูก (Decongestant) ใช้กรณีที่เด็กมีอาการแน่นจมูกร่วมด้วย แต่อาจทำให้เกิดอาการหงุดหงิด กระวนกระวาย หรือนอนหลับยากได้
  3. ยาพ่นแก้แน่นจมูก (Decongestant) ซึ่งเป็นยากลุ่มเดียวกับยารับประทาน ยาชนิดนี้ทำให้จมูกโล่งได้เร็วกว่ายารับประทานมาก แต่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถใช้ยาได้นานเกิน 5-7 วัน หรือใช้บ่อยเกินไป เพราะจะทำให้เกิดผลแทรกซ้อน จมูกจะบวม คัดแน่นกว่าเดิม (Rebound Effect)
  4. ยาพ่น ชนิดเป็นยาพ่นสเตียรอยด์ ยากลุ่มนี้จะช่วยลดทั้งอาการจาม น้ำมูก แน่นจมูก และช่วยลดอาการคันตา คันจมูกด้วย สามารถใช้เป็นเวลานานได้ มีความปลอดภัยสูง และไม่ทำให้จมูกบวมมากกว่าเดิม แต่ยาพ่นชนิดนี้จะออกฤทธิ์ช้า อาจต้องใช้เวลา 1-2 สัปดาห์จึงจะได้ผลเต็มที่ ดังนั้นในระยะแรก ควรใช้ร่วมกับยารับประทานด้วย 

       นอกจากนี้อาการภูมิแพ้ที่มีน้ำมูกมาก น้ำมูกข้นติดในจมูกยังสามารถบรรเทาได้ด้วยการใช้น้ำเกลือล้างจมูก

      ข้อดีของการล้างจมูก

      ทำให้น้ำมูกถูกชะออก ทำให้เด็กสามารถสั่งออกมาได้ง่ายขึ้น อาการแน่นจมูกจะลดลงได้ด้วยการล้างจมูกที่ถูกวิธี คือใช้น้ำเกลือที่สะอาด มีความเข้มข้นถูกต้อง ไม่ฉีดน้ำเกลือหรือสั่งน้ำมูกแรงเกินไป สามารถล้างจมูกได้บ่อยเท่าที่ต้องการข้อแตกต่างของการล้างจมูกและใช้น้ำเกลือแบบพ่นจมูก
บทความวิชาการเรื่อง "การล้างจมูก กับการใช้น้ำเกลือพ่นจมูกมีข้อแตกต่างอย่างไร" และ "อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น จากการล้างจมูก" โดย รศ. นพ. ปารยะ อาศนะเสน สาขาวิชาโรคจมูกและโรคภูมิแพ้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
4 สิ่งห้ามลูกสัมผัสเพื่อป้องกันโรคภูมิแพ้
สวัสดีครับฮาชชิมากลับมาพร้อมความรู้ดีๆเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และระบบทางเดินหายใจเหมือนเคย ครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่อง 4 สิ่งที่คุณแม่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกรักไปสัมผัส เพราะจะยิ่งทำให้เกิดอาการแพ้ขึ้นได้ มีอะไรบ้างไปดูกันครับ
การล้างจมูกและเทคนิคการล้างจมูก
>> บทความวิชาการ "การล้างจมูก และเทคนิคการล้างจมูก" โดย รศ.นพ. ปารยะ อาศนะเสน สาขาวิชาโรคจมูกและโรคภูมิแพ้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล