ในการล้างจมูก ความเข้มข้นของน้ำเกลือที่เหมาะสม
อาจมีความแตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคล ซึ่งในกรณี
ของฮาชชิพลัส ผู้ใช้สามารถปรับความเข้มข้น
ของน้ำเกลือให้เหมาะสมกับความต้องการได้ ดังนี้


สำหรับการล้างจมูกโดยทั่วไป
ให้ใช้ผงเกลือฮาชชิสูตรอ่อนโยน (ซองสีเขียวอ่อน)
1 ซอง ต่อปริมาณน้ำ 1 ขวดฮาชชิพลัส ซึ่งน้ำเกลือที่ได้
จะเป็นน้ำเกลือที่มีความเข้มข้น 0.9% (Isotonic)
เป็นความเข้มข้นใกล้เคียงกับ น้ำในร่างกายเหมาะกับ
การล้างจมูกโดยทั่วไป
สำหรับการล้างจมูกกรณีที่มีอาการรุนแรง
ผู้ป่วยที่มีอาการไซนัส น้ำมูกเหนียวข้น อุดตันมาก
ให้ใช้ผงเกลือฮาชชิสูตรธรรมดา (ซองสีฟ้า) 1 ซอง
ต่อปริมาณน้ำ 1 ขวดฮาชชิพลัส ซึ่งน้ำเกลือที่ได้
จะเป็นน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นมากกว่า 0.9%
(Hypertonic)หมายเหตุ*  น้ำที่ใช้ในการผสมน้ำเกลือฮาชชิต้องเป็นน้ำสะอาด เช่น น้ำสำหรับดื่มบรรจุขวด หรือน้ำดื่มจากเครื่องกรองน้ำ แต่หากเป็นน้ำที่ไม่มั่นใจในความสะอาด ก็ควรทำการต้มเพื่อฆ่าเชื้อ
เทเกลือฮาชชิ 1 ซอง ลงในขวดฮาชชิ พลัส เติมน้ำสะอาด ที่อุณหภูมิห้องลงในขวดจนถึงเส้นวัดระดับบริเวณ ปากขวด (180 ซีซี)

เขย่าขวดเบาๆให้เกลือละลายทั่วกัน


ยืนโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย แล้วเอียงศรีษะ 45 องศา ให้รูจมูกข้างที่ต้องการล้างอยู่ด้านบน

แนบจุกขวดฮาชชิพลัสกับรูจมูกให้สนิท พร้อมกลั้นหายใจ หรือออกเสียงอาแล้วบีบขวดให้น้ำเกลือไหลเข้าสู่โพรงจมูก แล้วไหลออกจากรูจมูกอีกข้าง
ล้างจมูกจนกระทั่งน้ำเกลือที่ไหลทิ้งเริ่มใส จากนั้นสั่งจมูกเบาๆเพื่อขับน้ำเกลือและ น้ำมูกที่ยังเหลือค้างอยู่ออกมา โดยการเอียงศีรษะ ไปมาและสั่งน้ำมูก หรือก้มหน้าลงแล้วสั่งน้ำมูกเบาๆ

สลับไปล้างจมูกอีกข้างหนึ่งด้วยวิธีการเดียวกัน
หลังการล้างจมูกแล้วประมาณ ½ -1 ชั่วโมงอาจมีน้ำที่ยัง ตกค้างในโพรงจมูกไหลออกมาทางรูจมูกได้ ซึ่งถือเป็นเรื่อง ปกติ ซึ่งเราสามารถลดอาการดังกล่าวได้ โดยการเอียงศีรษะ ไปมาและสั่งน้ำมูกเบาๆหรือก้มหน้าลงแล้วสั่งน้ำมูกเบาๆ


ถอดจุกฮาชชิ พลัส ออกมาแล้วสวมท่อพลาสติก เข้ากับจุกขวดจากนั้นจึงหมุนจุกขวดกลับเข้า ไปใกล้กับตัวขวด

ยืนโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ตั้งขวดฮาชชิพลัสขึ้น ในแนวตั้งแนบจุกขวดฮาชชิพลัสกับรูจมูกให้สนิท พร้อมกลั้นหายใจหรือออกเสียงอาแล้วบีบขวดให้น้ำเกลือ ไหลเข้าสู่โพรงจมูกแล้วไหลออกจากรูจมูกอีกข้าง
ล้างจมูกจนกระทั่งน้ำเกลือที่ไหลทิ้งเริ่มใส จากนั้นสั่งน้ำมูกที่ยังเหลือค้างอยู่ออกมา โดยการเอียงศีรษะไปมาและสั่งน้ำมูก หรือ ก้มหน้าลงแล้วสั่งน้ำมูกเบาๆ

สลับไปล้างจมูกอีกข้างหนึ่งด้วยวิธีเดียวกัน
หลังการล้างจมูกแล้วประมาณ ½ -1 ชั่วโมงอาจมีน้ำที่ยัง ตกค้างในโพรงจมูกไหลออกมาทางรูจมูกได้ ซึ่งถือเป็นเรื่อง ปกติ ซึ่งเราสามารถลดอาการดังกล่าวได้ โดยการเอียงศีรษะ ไปมา และสั่งน้ำมูกเบาๆหรือก้มหน้าลงแล้วสั่งน้ำมูกเบาๆ