น้ำเกลือหยดจมูกเด็ก
‘สูตรอ่อนโยน’


น้ำเกลือหยดจมูกเด็ก สูตรอ่อนโยน
น้ำเกลือแบบหยด ใช้ทำความสะอาดโพรงจมูกเด็กเล็ก
ทำให้น้ำมูกที่อุดตันนิ่มลงและหลุดออกมา สามารถใช้คู่กับที่ดูดน้ำมูก
สูตรอ่อนโยน ไม่แสบและระคายเคืองโพรงจมูก

น้ำเกลือ 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยโซเดียมคลอไรด์ 9 มิลลิกรัม