เกลือฮาชชิ
‘สูตรอ่อนโยน’


เกลือฮาชชิสูตรอ่อนโยน

เหมาะกับการล้างจมูกและใช้ประโยชน์อื่นๆ
เช่นเดียวกับน้ำเกลือ


 มีส่วนประกอบของเกลือโซเดียมคลอไรด์ หลังจากผสมน้ำ สะอาด 180 ml.แล้วจะได้น้ำเกลือที่มีความเข้มข้น 0.9% เท่ากับของเหลวในโพรงจมูก (isotonic)