เกลือฮาชชิ
‘สูตรธรรมดา’


เกลือฮาชชิสูตรธรรมดา

เหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการคัดจมูกมาก
น้ำมูกเหนียวข้นหรือ โพรงจมูกบวมอักเสบ


 มีส่วนประกอบของเกลือโซเดียมคลอไรด์และโซเดียม ไบคาร์บอเนต หลังจากผสมน้ำสะอาด 180 ml. แล้วจะได้น้ำเกลือที่มีความเข้มข้นมากกว่า 0.9 % (hypertonic)เป็นความเข้มข้นที่เหมาะกับล้างจมูก