สเปรย์น้ำเกลือ
‘สูตรอ่อนโยน’


สเปรย์น้ำเกลือสำหรับทำความสะอาดโพรงจมูก สูตรอ่อนโยน
สเปรย์น้ำเกลือสำหรับพ่นทำความสะอาดโพรงจมูก 
สูตรอ่อนโยนไม่แสบ และระคายเคืองโพรงจมูก

น้ำเกลือ 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยโซเดียมคลอไรด์ 9 มิลลิกรัม